Wanita ISMA

PENGENALAN

Wanita ISMA merupakan salah satu biro dalam struktur organisasi Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) yang diwujudkan bagi memenuhi aspirasi dan cita-cita ISMA dalam membangunkan ketokohan dan kepimpinan wanita serta membina jaringan dengan agensi-agensi wanita di Malaysia.

Wanita ISMA berusaha menonjolkan tokoh-tokoh wanita ISMA dalam memimpin pandangan masyarakat dalam isu-isu semasa yang melibatkan peranan wanita Islam. Wanita ISMA berhasrat untuk menerajui kepimpinan wanita muslimah di Malaysia. Melalui jaringan yang diwujudkan, Wanita ISMA ingin mengajak NGO-NGO dan agensi wanita lain di Malaysia bersama-sama mendidik kaum wanita menjadi muslimah yang sejati.

SLOGAN

Perjuangan bermula dari rumah.

VISI

Menjadi gerakan Wanita Islam yang dikenali di Malaysia.

MISI

Kami adalah gerakan wanita yang memimpin masyarakat dengan memperkasakan jati diri wanita untuk meneyelamatkan ummah dan martabat islam


Untuk sebarang kerjasama boleh emel kepada kami di ketuawanita@ismasubangjaya.org