Visi dan Misi ISMA

Logo rasmi Ikatan Muslimin Malaysia

MISI
Membina kekuatan keperibadian yang berpaksikan Islam serta penguasaan budaya ilmu, kehidupan sihat, perancangan dan teknologi.

VISI MEMBANGUN TAMADUN
ISMA menjadi sebuah jemaah Islam qudwah yang mempelopori amal Islami, memimpin pandangan umum, menjadi pengimbang kuasa, tempat rujukan yang diterima dan mendapat kepercayaan masyarakat menjelang tahun 2020.